Vår historia

Bubble Cut. Foto: Kerstin Bergström.

Bubble Cut. Foto: Kerstin Bergström.

Barbieringen startades i april 1994 som en klubb av Gunvor Högstedt och medlemsantalet var bara 15 till att börja med. Gunvor skickade,
4 ggr om året, ut ett nyhetsblad till alla intresserade där man kunde läsa om andra samlare, få råd, byta dockor och kläder m.m. Gunvor anordnade även träffar för likasinnade. Namnet Barbieringen kommer av att det var tänkt att man skulle hålla kontakt med varandra genom att ringa.

Mellan åren 2000-2008 tog Carina Bruzelius över. Föreningen får sin första hemsida.

Under våren 2009 ombildades klubben till en förening med Britt-Inger Olsson som första ordförande. Nuvarande styrelse se under Om oss/Styrelsen. Föreningen är nu helt webbaserad.

Sedan våren 2012 finns föreningen också på Facebook genom Marie-Helen Winells försorg.

Medlemsantalet har sedan start hela tiden ökat och idag är vi ca 135.

 

Foto: Kerstin Martinsdotter

Foto: Kerstin Martinsdotter