Styrelsen

Growin’ Pretty Hair. Foto: Kerstin Bergström.

Interimistisk styrelse

Ordförande
Marie, Norrköping

Vice ordförande
Inger, Västerås

Sekreterare
Anna-Lena, Stora Skedvi

Kassör
Anette, Linköping

Webbmaster
Inger, Västerås

Suppleant
Camilla, Enviken
Andrea, Skurup
Petra, Varberg

Revisorer
Revisor
Marie-Helen, Norrköping

Revisorersättare
Anetthe, Västerås

Valberedning
Sammankallande
Britt-Inger, Linköping
Anna, Hägersten

Övriga
Grundare av föreningen
Gunvor, Stockholm
gunvor@barbieringen.se