Styrelsen

Growin’ Pretty Hair. Foto: Kerstin Bergström.

Ordförande
Marie, Norrköping

Vice ordförande
Anette, Västervik

Sekreterare
Kerstin, Kumla

Kassör
Anette, Västervik

Webbmaster
Inger, Västerås

Ledamot
Britt-Inger, Linköping

Suppleant
Camilla, Enviken
Viveca, Umeå

Revisorer
Revisor
Marie-Helen, Norrköping

Revisorersättare
Anetthe, Västerås

Valberedning
Sammankallande
Lotta, Malmö

Övriga
Grundare av föreningen
Gunvor, Stockholm
gunvor@barbieringen.se