Styrelsen

Growin’ Pretty Hair. Foto: Kerstin Bergström.

Ordförande
Marie-Helene, Norrköping

Vice ordförande
Anette, Västervik

Sekreterare
Camilla, Enviken

Kassör
Anette, Västervik

Webbmaster
Inger, Västerås

Ledamot
Cecilia, Norrköping

Suppleant
Viveca, Umeå

Revisorer
Revisor
Ewa, Älvsjö

Revisorersättare
Anetthe, Västerås

Valberedning
Sammankallande
Marie, Norrköping

Övriga
Grundare av föreningen
Gunvor, Stockholm