Styrelsen

Growin’ Pretty Hair. Foto: Kerstin Bergström.

Ordförande
Britt-Inger, Linköping

Vice ordförande
Anette, Västervik

Sekreterare
Kerstin, Kumla

Kassör
Anette, Västervik

Webbmaster
Inger, Västerås

Ledamot
Carin, Malmö
Kerstin, Kumla

Suppleant
Viveca, Umeå
Camilla, Enviken

Revisorer
Revisor
Ewa, Älvsjö

Revisorersättare
Andrea, Malmö

Valberedning
Sammankallande
Ingela, Örebro

Övriga
Grundare av föreningen
Gunvor, Stockholm